Significant Impact & Strategies

Miracle Connect is an Arabic media ministry compelled to communicate the story of Christ

Betydningsfull påvirkning


Miracle Channel søker alltid å påvirke våre seere gjennom våre trosbaserte program. Ved å vise respekt og å bygge broer med vennskap på tvers av kulturer, vinner vi tillitten til seere i arabisk talende områder i Nord-Afrika,Midtøsten og Gulf-landene. Vi har lykkes med å skape en ny type interaktiv arabisk talk show som åpner opp tema som dekker flere av de store utfordringene i den arabiske kulturen. Spesifikke tema inkluderer vold mot kvinner, kvinnerettigheter og verdier, oppdragelse av barn og seksuelt misbruk. Programutvalget på kanalen inkluderer også drama, bibelstudier og opplæring i praktiske ferdigheter, slik som å oppdra barn, økonomi styring eller ekteskaps-og relasjons veiledning.

Strategisk mulighet


Det er fremdeles 2,9 milliarderunådde mennesker i verden. Araberne er en av de største unådde folkegruppene. Over 350 millioner arabisk talende folk bor i stengte nasjoner der tradisjonelle metoder for evangelisering er ulovlig og umulig.Miracle Channelble lansert i 1997 som følge av denne utfordringen. Vi tror sterkt på at bruk av teknologi og media sammen med lokale troende kan åpne dørene inn i den arabiske verden, spesielt i såkalte stengte land.I løpet av de siste 10 årene har vi sett hundretusener gi respons på evangeliet gjennom denne tjenesten.