Core Value

Miracle Connect is an Arabic Media ministry communicating the story of Christ.

Grunnleggende verdier

Bibel sentrert
Miracle Connect får sitt kall fra misjonsbefalingen. (Matt. 28:19-20).

Jesus som rollemodell

Vi har som mål å etterligne Jesus i alt vi gjør.

Respekt
Vi fremhever at alle mennesker er skapt i Guds bilde og har lik verdi uansett kultur og tro. Vårt mål er å presentere evangeliet om Jesus på en positiv, hensynsfull og relevant måte.

Integritet
Vårt mål er å utføre alle gjøremål med åpenhet og ærlighet. Vi vil ikke kompromisse sannheten om Jesus.

Kvalitetssikring
Miracle Connect har som mål å produsere program av høy kvalitet, å være ærlig og hardt arbeidende i vår forvaltning, og å bygge kvalitets relasjoner.

Ansvarliggjøring
Hvert individ er ansvarlig overfor Gud, overfor andre medlemmer av organisasjonen og overfor våre støtte- og bønnepartnere. Med dette mener vi at vi stiller oss åpne for spørsmål og evaluering.