Kärnvärden

Miracle Connect is an Arabic Media ministry communicating the story of Christ.

Grundläggandevärderingar


Bibel centrerad Message
Miracle Connect får sin kallelse från missionsbefallningen. (Matt 28: 19-20.).

Jesus som en förebild
Vi strävar efter att efterlikna Jesus i allt vi gör.

Respekt
Vi betonar att alla människor är skapade till Guds avbild och är lika oavsett kultur och tro. Vårt mål är att presentera evangeliet om Jesus på ett positivt, omtänksamt och relevant sätt.

Integritet
Vårt mål är att utföra alla arbetsuppgifter med öppenhet och ärlighet. Vi kommer inte att äventyra sanningen om Jesus.

kvalitetssäkring
Miracle Connect syftar till att framställa program av hög kvalitet, vara ärliga och hårt arbetande i vår förvaltning, och bygga kvalitet relationer.

Ansvaret
Varje individ är ansvarig inför Gud, till andra medlemmar i organisationen och till vår support och bönepartners. Med detta menar vi att vi ställer oss öppna för frågor och utvärdering.